O nama

Rade Krstinić

Advokat


Rođen je 02.04.1987. godine u Vlasenici. Osnovnu i srednju školu je završio u Vlasenici. Pravni fakultet je završio u Bijeljini 2013. godine. Pripravnički staž odrađivao u Osnovnom sudu u Bijeljini u periodu od decembra 2014. godine do decembra 2016. godine. Nakon odrađivanja pripravničkog staža, bio je zaposlen u advokaturi do 2018. godine, kada prelazi na radno mjesto referenta za opšte pravne i kadrovske poslove u JU „Vode Srpske“. Od januara 2019. godine pa do početka 2020. godine zaposlen u Kompaniji „Nešković Osiguranje“ A.D. Bijeljina na poslovima referenta za opšte pravne i kadrovske poslove i naknade šteta. “.

Položio je pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde BIH u Sarajevu dana 29.09.2020. godine. Iste godine počinje zajednički da radi sa advokatom Nemanjom Zirojevićem na početku kao stručni saradnik za pravne poslove, te nakon što je dana 25.11.2022. godine položio advokatski ispit pred komisijom Advokatske komore Repiblike Srpske, svoju saradnju nastavljaju kao ortaci u zajedničkoj advokatskoj kancelariji.
Borimo se da zaštitimo Vaša prava.

Nemanja Zirojevic

Advokat


Rođen 17.07.1988. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine. Od februara 2013. do septembra 2018. godine je bio zaposlen u dvije renomirane advokatske kancelarije u Bijeljini, u kojima je obavljao sve vrste pravnih poslova i poslove zastupanja stranaka pred sudom u svim vrstama postupaka.

Krajem 2018. godine je položio advokatski ispit pred komisijom Advokatske komore Republike Srpske. Od 2020. godine počinje zajednički da radi sa advokatom Radetom Krstinićem.

Posvećeni smo našim klijentima.

Postanite naš klijent


Idite na kontakt stranu